Chcete predať pozemok?

Pridané: 22.5.2018

Zdedili ste pozemky a neviete ako ďalej? Rozmýšľate či pozemky predať alebo počkať na vhodnejšiu chvíľu?

Vo väčšine prípadov ide o pozemky, ktoré sú vedené v katastri nehnuteľností ako orná pôda. V zásade teda ide o poľnohospodársku pôdu, avšak to ešte neznamená, že túto pôdu možno využiť iba na poľnohospodárske účely.

Prvý krok

Prvý krok, ktorý by ste mali urobiť je obrátiť sa na príslušný stavebný úrad so žiadosťou o zaslanie písomnej územno-plánovacej informácie, z ktorej bude zrejmé, na aký účel je možné pozemok využiť. V prípade, že získate zo stavebného úradu informáciu, že na pozemku je možné stavať (spolu s podrobnejšími údajmi, aký druh stavieb je možné realizovať a aké sú aj ďalšie kritériá), viete, že ide o stavebný pozemok a tomu zodpovedá aj jeho cena, samozrejme aj v závislosti od konkrétnej lokality.

Pokým túto informáciu získate, môže byť pre vás základnou orientáciou to, či sa pozemok nachádza v zastavanom území obce (intravilán) alebo mimo nej (extravilán).

Poľnohospodárska pôda

Pokiaľ zistíte, že pozemky je možné využiť výhradne na poľnohospodárske účely, vtedy asi bude najlepším riešením tieto pozemky prenajať poľnohospodárskemu družstvu. Z nájomného za pozemky síce nezbohatnete, ale aspoň za vás nájomca zaplatí daň z nehnuteľnosti, čo môže byť najmä pri väčšej výmere pozemkov tiež nezanedbateľná položka.

Ak by ste sa rozhodli pozemky predať, v takom prípade treba mať na pamäti, že pozemky je možné predať len elektronicky cez stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a len subjektom, ktoré sa venujú poľnohospodárskej výrobe. Cena pozemkov je však diametrálne nižšia a pohybuje sa len v rozpätí od niekoľkých centov po niekoľko pár eur.

JUDr. Elena Klamárová

www.amicareal.sk